Главная / U / United Idol / United Idol — Hai Phút Hơn перевод

United Idol — Hai Phút Hơn перевод

united idol фото перевод

United Idol — Hai Phút Hơn United Idol — Ещё Две Минуты*
Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi Моя рука дрожит, но я наливаю,
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly Я не буду уважать тебя, пока ты не выпьешь всё до дна.
Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui Выпей ещё пару стаканов, ведь жизнь не так радостна,
Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại Выпей ещё пару бутылок, ведь мы будем видеться редко.
Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng Всё кружится вокруг меня, мир кружится,
Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng? Где ты, знаешь ли ты, что твои чувства изменились?
Đừng nói chi Не говори ничего,
Mà mình uống đi Давай выпьем.
Một hai ba bốn hai ba một Раз-два-три-четыре, два-три-один,
Hình như anh nói anh say rồi Кажется, ты сказал: «Я пьян».
Một hai ba bốn hai ba một Раз-два-три-четыре, два-три-один,
Hình như anh nói anh yêu em rồi Кажется, ты сказал: «Я люблю тебя».
Một hai ba bốn hai ba một Раз-два-три-четыре, два-три-один,
Hình như anh nói anh say rồi Кажется, ты сказал: «Я пьян».
Một hai ba bốn hai ba một Раз-два-три-четыре, два-три-один,
Hình như anh nói anh yêu em rồi Кажется, ты сказал: «Я люблю тебя».
Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi Моя рука дрожит, но я наливаю,
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly Я не буду уважать тебя, пока ты не выпьешь всё до дна.
Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui Выпей ещё пару стаканов, ведь жизнь не так радостна,
Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại Выпей ещё пару бутылок, ведь мы будем видеться редко.
Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng Всё кружится вокруг меня, мир кружится,
Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng? Где ты, знаешь ли ты, что твои чувства изменились?
Đừng nói chi Не говори ничего,
Mà mình uống đi Давай выпьем.
Một hai ba bốn hai ba một Раз-два-три-четыре, два-три-один,
Hình như anh nói anh say rồi Кажется, ты сказал: «Я пьян».
Một hai ba bốn hai ba một Раз-два-три-четыре, два-три-один,
Hình như anh nói anh yêu em rồi Кажется, ты сказал: «Я люблю тебя».
Một hai ba bốn hai ba một Раз-два-три-четыре, два-три-один,
Hình như anh nói anh say rồi Кажется, ты сказал: «Я пьян».
Một hai ba bốn hai ba một Раз-два-три-четыре, два-три-один,
Hình như anh nói anh yêu em rồi Кажется, ты сказал: «Я люблю тебя».
Một hai ba bốn hai ba một Раз-два-три-четыре, два-три-один,
Hình như anh nói anh say rồi Кажется, ты сказал: «Я пьян».
Một hai ba bốn hai ba một Раз-два-три-четыре, два-три-один,
Hình như anh nói anh yêu em rồi Кажется, ты сказал: «Я люблю тебя».

* ремикс песни вьетнамской певицы Pháo — 2 Phút Hơn.