ИсполнителиСловарь
Главная > T > Tăng Duy Tân > Tăng Duy Tân & Phong Max — Ngây Thơ перевод

Tăng Duy Tân & Phong Max — Ngây Thơ перевод

tang duy tan фото перевод

Tăng Duy Tân & Phong Max — Ngây Thơ Tăng Duy Tân и Phong Max — Наивность
Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì Время не будет ждать,
Và cho đến khi ta nhận ra И пока мы не поймём этого,
Tình yêu giống một trò đùa dại khờ Любовь похожа на глупую шутку,
Hay anh quá ngây thơ khi tin vào em А может, ты слишком наивна, чтобы верить в меня.
Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi Лепестки вянут, шум падающего дождя,
Lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời Внезапно мне показалось, что с моим сердцем играли, я всё сильнее скучаю по тебе.
Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ Уже два часа я лежу, закрыв глаза, но не могу уснуть.
đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ Голова до сих пор идёт кругом, я равнодушно иду ко дну.
Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh Все звонки каждую ночь, как можно
Quên kìa giọng nói em còn vương vấn anh Забыть, для тебя мой голос звучит до сих пор.
Thì thầm đâu đó lời nào bên tai vậy Прошепчи мне на ухо лишь
Là lời nói yêu em là người nói điêu Слова любви, которые рассказывают историю.
Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ Всё потому что я наивно считал любовь сном.
Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ Всё потому что я наивно считал любовь сном.
Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì Время не будет ждать,
Và cho đến khi ta nhận ra И пока мы не поймём этого,
Tình yêu giống một trò đùa dại khờ Любовь похожа на глупую шутку,
Hay anh quá ngây thơ khi tin vào em А может, ты слишком наивна, чтобы верить в меня.
Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi Лепестки вянут, шум падающего дождя,
Lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời Внезапно мне показалось, что с моим сердцем играли, я всё сильнее скучаю по тебе.
Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ Уже два часа я лежу, закрыв глаза, но не могу уснуть.
đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ Голова до сих пор идёт кругом, я равнодушно иду ко дну.
Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh Все звонки каждую ночь, как можно
Quên kìa giọng nói em còn vương vấn anh Забыть, для тебя мой голос звучит до сих пор.
Thì thầm đâu đó lời nào bên tai vậy Прошепчи мне на ухо лишь
Là lời nói yêu em là người nói điêu Слова любви, которые рассказывают историю.
Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ Всё потому что я наивно считал любовь сном.
Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ Всё потому что я наивно считал любовь сном.